Predopam 50 mg/5 mL IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul

Form : İntravenöz infüzyonluk konsantre çözelti
Etken Maddeler : Dopamin hidroklorür
Ticari Şekil : Ampul
Uygulama şekli: IV İnfuzyon
Lisansör : Demo S.A. Pharmaceutical Industry
tr_TRTR