Levoflox 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti

Form : İntravenöz infüzyonluk çözelti
Etken Maddeler : Levofloksasin hemihidrat
Ticari Şekil : Polipropilen şişe
Uygulama şekli:IV İnfüzyon
Lisansör : Demo S.A. Pharmaceutical Industry
tr_TRTR