Koate-DVI 500 IU/5mL IV Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ve Çözücü

Form : Enjeksiyon için liyofilize toz
Etken Maddeler : Koagülasyon Faktör VIII
Ticari Şekil : Flakon, enjeksiyonluk su ve aksesuarlar
-1 steril filtre iğnesi
– 1 steril çift sonlu transfer iğnesi
– 1 steril uygulama seti
Uygulama şekli: IV Enjeksiyon
Lisansör : Grifols Therapeutics LLC
tr_TRTR