HyperHep B 0.5 mL (Minimum 220 IU/mL Hepatit B Etkinliği) IM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Neonatal Enjektör

Form : İntramüsküler enjeksiyonluk çözelti
Etken Maddeler : Hepatit B İmmunglobulin
Ticari Şekil : Kullanıma hazır neonatal enjektör 
Uygulama şekli: IM Enjeksiyon
Lisansör : Grifols Therapeutics LLC
tr_TRTR