Dem İlaç Analitik ArGe ve Analiz Laboratuvar’ı, analiz ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin ISO/IEC 17025 akreditasyon, müşteri memnuniyet, taraf olunan ulusal ve uluslar arası iyi hizmet düzenleme ve iyi meslek şartlarını karşılamasına yönelik gönüllülük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri esasıyla çalışır. 

Laboratuvar üst yönetimimiz, faaliyet gösterdiğimiz merkez ve/veya faaliyette bulunabileceği tüm alanlarda kalite yönetim sistemimiz uygulamayı taahhüt eder. Analitik ArGe ve Analiz Laboratuvar’ın faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı etkisi bulunan her personelin (idari ve teknik) görev, yetki ve sorumlulukları tanımlıdır. 

Tüm idari ve teknik uygulamalar ISO/IEC 17025 akreditasyon şartlarını karşılar politika, prosedür ve talimatlara uygun gerçekleştirilir. Tüm personelin, planlı eğitimler ile kalite yönetim sistemimiz ve dokümanlarından haberdar olması sağlanır. Personellerimizin ihtiyaç duydukları dokümanlara ve eğitimlere kolayca ulaşmaları mümkün hale getirilmiştir. Laboratuvar üst yönetimimiz, müşteri memnuniyeti ve ISO/IEC 17025 akreditasyon şartlarını karşılamaya yönelik gerekli kaynakları ve sürekli iyileştirmeleri sağlamayı politika olarak benimser.

 

KALİTE HEDEFİ

Konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak

Müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak

Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmakmümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak

Müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

 

LABORATUVAR ALT YAPISI

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC-UV; HPLC-DAD; HPLC-RI; HPLC-ELSD)

Ozmolarite cihazi

pH Metre ve İletkenlik ölçek

Hassas Terazi

Kaba Terazi

Liyofilizatör

Saf su sistemi

Karl Fischer Titrasyon Cihazı

Spraytek Partikül Cihazı

SDS Page-Western Blot Cihazı

 

HİZMETLERİMİZ

Farmasötik ürünler için: 

Miktar tayini ve safsızlık için  Metot Geliştirme

Miktar Tayini ve safsızlık için Metot İyileştirme

Metot Validasyonu

Liyofilizasyon Prosesi geliştirme

Osmolalite ölçümü

Karl Fischer ile nem tayini

SDS Page-Western Blot analizi

Spraytek Nebülize Ürünlerde Parçacık Dağılımı

tr_TRTR