SEÇME VE YERLEŞTİRME

Başarıya giden yolun en büyük anahtarı insandır. Dürüst, sabırlı, hedeflerinden vazgeçmeyen, yardımlaşan, gelişmeye ve geliştirmeye istekli insanların azmi ve yaratıcılığı gücümüzün kaynağı olacaktır.

Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, Dem İlaç'ın  başarısına katma değer sağlayacak çalışanların işe alınmasıdır.

İŞE ALIM

Tarafsız ve adil bir işe alım süreci uygulanan Dem İlaç'ta başvurular öncelikle İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan adaylarla ilgili departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları işe alım  görüşmelerini gerçekleştirir.

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

Dem İlaç İnsan Kaynakları olarak hedefimiz, etkin bir performans değerlendirme sistemi uygulamasıyla çalışanlarımıza gelişim olanakları sağlamak ve çalışanlarımızın performansını sürekli arttırmaktır.

Dem İlaç'ta hedeflerle yönetime , hedef ölçümüne ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli yetkinliklerin değerlendirmesine dayalı bir sistem uygulanmaktadır.

Performans değerlendirme sistemi, hem kişisel başarının hem de şirket başarısının arttırılmasında çok önemli ve etkili bir araç olduğundan, performansın izlenmesi ve objektif şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir.

Performans değerlendirme  görüşmeleri, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişim planlarını hazırlamalarını sağlar ve  çalışanlarımızın kariyer planlarını oluşturmamıza yardımcı olur.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ 

Dem İlaç,  çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını arttırmayı ve  verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.

Bunun için Dem İlaç'ta ;

Dem Akademi,

Gelişim Merkezleri,

Yetenek Havuzu uygulaması, hayata geçirilmiştir.

Dem İlaç'ın hedef ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanlarımız için;
iş tanımlarının gerektirdiği hedeflere ulaşabilmesi, yetkinliklerini  geliştirerek performansını arttırabilmesi ve kariyer gelişimini sağlayabilmesi amacıyla mesleki ve kişisel eğitimlerden oluşan eğitim planları Performans Değerlendirme Sistemi içerisinde  oluşturulur.

ORYANTASYON YÖNETİMİ

Eğitimlerimiz, çalışanların, Dem İlaç'a ve departmanlarına  hızlı ve kolay uyumunu sağlamak için "Oryantasyon Programı" ile başlar ve yetkinliklerini arttırıcı, geliştirici eğitici faaliyetlerle süreklilik arz eden bir öğrenme süreciyle devam eder.

KARİYER YÖNETİMİ 

Boş kadroların mümkün olduğu ölçüde şirket içinden doldurulması Dem İlaç'ta uygulanan bir yöntemdir. Başvurular değerlendirilirken çalışanın mevcut işindeki performansı, bilgisi, yetkinlikleri, kişilik özellikleri, eğitimi ve deneyimi gibi kriterler göz önüne alınır.

Kariyer gelişiminde hedef, çalışanın sadece bir üst pozisyona geçmesi değil, mevcut pozisyonundaki yetki ve sorumlulukların performansına bağlı olarak artırılmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflenen kriterlerden birisidir.

Çalışanlarımızın gelişim planları ve pozisyonların yedeklenmesi çalışanların yetkinlikleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler üzerine yapılandırılmış kariyer yönetim sistemi, Dem İlaç'ın  hedeflere ulaşması için çok önemli bir rol oynamaktadır.

ÜCRET YÖNETİMİ

Dem İlaç'ta ücretler sektör ortalamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler, eğitim durumu, kıdem, deneyim ve çalışanların iş sorumlulukları göz önünde bulundurularak belirlenir.    

İLETİŞİM

Dem İlaç'ta iletişim en önem verilen konulardan biridir.  İletişim çalışmaları "iç iletişim" ve "kurumsal iletişim" olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilmektedir.

Dem İlaç'ta şirket içi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi  İnsan Kaynakları'nın sorumluluğundadır.

tr_TRTR