POLİTİKAMIZ

Dem İlaç'ta İnsan Kaynakları Yönetimi denildiğinde şirketimizin amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlaşılmaktadır. Ortak amaçlarımız ise "kalite"  "verimlilik"  ve "yetkinlik" ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmaktır.

Dem İlaç  İnsan Kaynakları, şirketin ihtiyaçlarını önceden tespit ederek ve sektörü yakın takip ederek, şirkete katkı sağlayacak uygulamaları  geliştirir. Bunun yanı sıra, şirket içi ve kurumsal iletişim  faaliyetlerini planlar, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirir. 

En iyi ve verimli insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, performanslarını arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak Dem İlaç İnsan Kaynakları'nın temel hedefidir.

 

İNSANA SAYGI


 Çalışanlarımızın en değerli varlığımızdır bu nedenle çalışanlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz, onlarla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. 

Ekip ruhu ve dayanışma bilincini pekiştirmek için, çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bir araya gelmelerini organize ediyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyor, işyerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz. 

İş sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratmayı hedefliyoruz.

Performanslarının adil ve şeffaf bir şekilde karşılıklı görüşmelerle değerlendirileceği, kariyer imkanı olan, görüşlerini rahatça belirtebilecekleri  sıcak ve samimi bir ortam vaat ediyoruz. 


TEMEL AMAÇLAR 

Hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan insan kaynakları politikaları ve uygulamaları oluşturmak,

İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere yerleştirmek,

İnsanların gösterdikleri iş performansına uygun şekilde yükselmelerini sağlamak,

Çalışanların eğitim eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesi için eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak,

Çalışanları takdir ve motive etmek, onların heyecan ve gurur duydukları bir şirkette görev yapmalarını sağlamak,

Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak,

Adil ve örnek gösterilen bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,

 

VİZYONUMUZ

Türkiye ilaç sektöründe tercih edilen bir şirket olmak istiyoruz.

Çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını arttırmak istiyoruz. 

En değerli varlığımız olan insan kaynağımızın Dem İlaç'ın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

 

 

tr_TRTR