ŞİRKET PROFİLİ


İçtenlik, saygı ve güvene dayalı, vizyon, misyon ve değerlerine bağlı, ilaç sektöründe kalite ve güvenin simgesi olan Dem İlaç, 1970 yılından beri ilaç sektörüne hizmet verenlerce kurulmuş olup, 1992 yılından günümüze etkin ve hızlı sonuç üretip, kalitesini ve hizmetlerini arttırarak, Türk Tıbbı'na hizmet vermektedir. 

Dem İlaç, ruhsatına sahip olduğu ve ithal ettiği ilaçlarla ve medikal müstahzarlar ile Türkiye'nin ilaç endüstrisinde yer almaktadır. Türkiye'nin büyük ecza depoları ile Türkiye çapında ilaçlarının dağıtımını yapmaktadır. 

Dem İlaç, dünyanın önde gelen üreticilerinden tedarik ettiği kan ürünleri, anestezik ajanlar, plazma genişletici serumlar, antibiyotikler, biyoteknoloji ve biobenzer ürünler ve ruhsatına sahip olduğu ve Türkiye'nin en modern fabrikalarında üretimini yaptırdığı beşeri ilaçları portföyünde bulundurmaktadır. 

Yeni ürün arama çalışmalarına hız verip bu konuda yatırımlar yapan Dem İlaç'ın beşeri ilaçlar, kan ürünleri ve onkoloji ilaçları üzerine 100'den fazla ruhsat dosyasına sahiptir.

Dem İlaç, pazarlamasını yaptığı, ruhsatlandırma çalışmaları devam eden ürünlerine ek olarak ürün portföyünü genişletmek için dünya çapında araştırmalarına ve lisansörlerle yaptığı yeni ürün anlaşmalarına ve arayışına devam etmektedir. 

Dem İlaç, dinamik, yaratıcı, takım ruhuna inanan, bireysel motivasyonu yüksek, yeniliğe ve gelişime açık, donanımlı çalışanları ile emin adımlarla ilerlemektedir. 

Dem İlaç'ın kadrosu, tüm Türkiye çapında 19 Bölgede Bölge Müdürü ve Tıbbi Tanıtım Temsilcileri ile beraber toplam 275 kişidir. İstanbul'daki merkez ofisinde İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Medikal, Ruhsatlandırma, İş Geliştirme departmanları ve diğer merkez kadro ile sahaya gereken tüm desteği vermektedir. Dem İlaç'ın Ankara'da da bölge ofisi bulunmaktadır.

 

 

VİZYON

Türkiye'de ilaç sektöründe hizmet veren lider firmalardan biri olmak.

MİSYON


Uluslararası ilaç firmalarına ait, insan sağlığına yönelik ürünlerin, GMP / GDP koşullarında Türkiye pazarına sunulması.

 

POLİTİKA

KALİTE POLİTİKASI

 

Dem İlaç A.Ş. olarak Kalite Politikamız;


• Ürün kalitesini, müşteri istekleri ve gelecekteki beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
• Tedarik ilişkilerini güçlü tutmak,
• TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Güçlü bütçe yönetimi ve istikrarlı bütçelerle çalışmak,
• Farklı alternatifli ekonomik planlarla çalışmak,
• Pazar payı yoğun ürünlerle ve güçlü satış ekibi ile çalışmak,
• Uygun seçilmiş çalışanları sürekli memnun etmek,
• Çalışanların yönetim sisteminin işleyişine aktif olarak katılımını sağlamak,
• Çalışanların verimliliğini ve işleyişe katkısını sağlayabilmek amacıyla eğitimler ile sürekli gelişimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
• Yasal süreçleri takip edip faaliyetlere yön vermek,
• Mevcut süreçlerin yönetiminde risk değerlendirmesinden faydalanmak,
• Talep edilen ürünlerin kalite şartlarına uygun olarak sevkiyatını sağlamak,
• Sektördeki başarısını her geçen gün daha da arttırarak daima tercih edilen ve bu sayede pazardaki payını sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Dem İlaç A.Ş. olarak Çevre Politikamız;


• Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliğini sağlamak,
• Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,
• TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak,
• Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak,
• Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkanları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
• Atık üretimini sürekli azaltıp çevreye karşı duyarlı olmak,
• Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak,
• Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemektir.

İSG POLİTİKASI

Dem İlaç A.Ş. olarak İSG Politikamız;

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
• TS EN ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
• Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını eksik olarak sağlamak,
• Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek her insanın sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,
• Kendimizin ve diğer şahışların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak,
• Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerini eksiksiz ve zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin uygulanması konusunda sürekli gelişimi sağlamak,
• Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmektir.

 

SERTİFİKALARIMIZ

  1. DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ISO9001 ENG
  2. DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ISO9001 TR
  3. DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ISO14001 ENG
  4. DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ISO14001 TR
  5. DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. ISO45001
tr_TRTR